آزمایشگاه ارگونومی

دینامومتر

dynamometer

با توجه به فراوانی زیاد نیروی اعمالی برای هل دادن و کشیدن در صنایع و گنجاندن آن در کتاب حدود مجاز می توان از دستگاههای اندازه گیری مربوطه برای سنجش و انطباق آن با حدمجاز استفاده نمود.

? کاربرد اندازه گیری با (Hand-held dynamometer (pull & push gauge در مداخلات ارگونومی:

با اندازه گیری نیروی اولیه و نیروی پیوسته در puliing و pushing و تطبیق آن با حدود مجاز در OEL می توان برای اصلاح و مداخله ارگونومی از روشهای تعمیر و نگهداری وسایل مربوطه، کاهش اصطکاک سطوح، اصلاح شیب، کاهش وزن بار و یا مداخله مدیریتی یعنی بکارگیری افراد در صدکی که نیروی اعمالی آن مجاز می گردد، استفاده نمود.

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا