نکته

ارزیابی ارگونومی یا ارزیابی پوسچر؟

در بین برخی از فعالان حوزه ارگونومی، مشاهده شده است که به جای روش های ارزیابی آنالیز پوسچر، عنوان روش ارزیابی ارگونومی را بکار میبرند و بر همین اساس نرم افزارهایی را که برای این منظور تهیه کرده و یا بکار می‌برند را به عنوان نرم افزار ارزیابی ارگونومی بکار می‌برند. حال آن که این چنین ابزارها و روش ها تنها به عنوان روش‌های ارزیابی پوسچر می‌باشند؛ از جمله RULA، REBA و …

به طور کلی یک روش ارزیابی ارگونومی دستکم بایستی علاوه بر پوسچر، برخی از ریسک فاکتورهای شناختی و اجتماعی و سازمانی را نیز در بربگیرد. برای مثال روش ارزیابی ارگونومی موسسه بهداشت شغلی فنلاند، این گونه است که شامل ابعاد کامل ارگونومی یک ایستگاه کار است.

روش‌های آنالیز پوسچر زیادتر از روش‌های ارزیابی ارگونومی هستند.

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا