ارگونومی اداری

تاثیر استفاده از صندلی ارگونومیک بر فشار وارده بر کمر

پشتی صندلی

زاویه پشتی صندلی و میزان استرس وارده بر قسمتهای مختلف ستون فقرات که با الکترومایوگرافی ثبت شده است.

cervical گردن – trapezius عضله ذوزنقه – lumbar کمر – thoracic سینه- بهترین زاویه ۱۲۰ درجه است.

 

دسته صندلی

تاثیر استفاده از دسته صندلی بر کاهش میزان تنش وارد بر سومین مهره کمری. در این نمودار محور x زاویه پشتی صندلی و نمودار پایین با دسته صندلی و بالایی بدون دسته صندلی و محور y میزان نیرو بر مهره سوم.

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا