ارگونومی محیطی

حیطه های ارگونومی محیطی

به طور کلی نگرانی و تمرکز برای ارگونومی محیطی بر عوامل زیر می باشد:

  • – سروصدا
  • – روشنایی
  • – آسایش حرارتی
  • – ارتعاش


سروصدای مداوم می تواند احساسات منفی مانند عصبانیت و ناامیدی را در کارکنان ایجاد کند.


آسایش حرارتی بدن انسان اصولا به ٣عامل زیر بستگی دارد:

  • – دما
  • – رطوب نسبی
  • – حرکت هوا

 

درجه حرارت:

☀️ محیط گرم __>> باعث کاهش قدرت بدنی، تقلیل تمرکز و پایین آمدن سرعت واکنش های عملی می شود.

❄️ محیط سرد__ >> باعث کاهش کارایی و کاهش سرعت واکنش های عضلانی می شود.

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا