ریسک فاکتورها

سلسله مراتب کنترل

Hierarchy of Controls

هر کارشناس ایمنی و بهداشت و محیط زیست این نمودار را می‌شناسد:

حذف، جایگزینی، کنترل مهندسی، کنترل مدیریتی و اداری، تغییر رفتار، و وسایل حفاظت فردی.

در نمودار بالا هر چه به سمت بالا برویم کارایی و اثر بخشی زیادتر خواهد شد. هرچه به سمت پایین برویم مشارکت و نظارت بیشتر خواهد شد.

کنترل رفتاری: تغییر رفتار کارگر به نحوی که ریسک فاکتور کاهش یابد. آموزش یکی از مهمترین اقدامات در این خصوص است

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا