ارگونومی شناختی

شخصیت

Personality

تعریف شخصیت

شخصیت (personality) از کلمه لاتین persona گرفته شده است. این واژه به نقابی اشاره دارد که هنرپیشه‌ها در نمایش خود از آن استفاده می‌کردند. در مطالعات روانشناسی، «شخصیت» یک مفهوم اساسی است. شخصیت به تفاوت های فردی در الگوهای مشخص تفکر، احساس و رفتار اشاره دارد.

مطالعه شخصیت بر دو حیطه عمده تمرکز دارد. یک حوزه، درک تفاوت های فردی در ویژگی های شخصیتی مانند توانایی تعامل اجتماعی و تحریک پذیری می باشد. حوزه دیگر درک این موضوع است که اجزای مختلف شخصیت چگونه در قالب یک مجموعه دور هم گرد می آیند.


تعاریف شخصیت از دید نظریه پردازان

“آلپورت” شخصیت را این گونه تعریف می کند: سازمانی پویا در درون فرد متشکل از سیستم های روانی-اجتماعی که رفتار و افکار مشخصه آن را تعیین می کنند (شولتز، ترجمه سید محمدی،۱۳۸۷).

“گیلفورد” یکی دیگر از محققان معروف، شخصیت را بدین گونه تعریف می کند: شخصیت عبارت است از الگوهای منحصر به فرد صفات شخصیتی. در حالی که “کتل” شخصیت را اینگونه تعریف کرد: شخصیت امکان پیش بینی آنچه را که فرد در موقعیتی خاص انجام خواهد داد فراهم می کند.

نظریه‌پردازان مختلف، تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه داده‌اند و بر یک تعریف مشخص، اتفاق نظر ندارند. اما با توجه به نظر اکثریت می‌توان گفت که شخصیت، الگوی صفات نسبتاً دائمی و ویژگی‌های منحصر به‌ فرد است که به رفتار فرد، ثبات و فردیت می‌بخشد. این تعریف دو جنبه اصلی را مشخص می‌سازد:

ویژگی‌های بادوام: صفات به ثبات رفتار در طول زمان و پایداری رفتار در موقعیت‌های مختلف، کمک می‌کنند.

ویژگی‌های منحصر به‌ فرد: صفات ممکن است در برخی گروه‌ها مشترک بوده یا کل اعضا در آن سهیم باشند. اما الگوی آن‌ها برای هر فرد، متفاوت است.


عوامل اصلی تعیین کننده شخصیت چیست؟

 • عوامل تعیین کننده بیولوژیکی/فیزیکی: ویژگی های ارثی و جسمی
 • عوامل تعیین کننده اجتماعی: جنبه های جامعه شناختی مربوط به جامعه و نقش وی در جامعه
 • عوامل تعیین کننده روانشناختی: رفتار، احساسات، الگو های فکری و عقده های یک فرد
 • عوامل تعیین کننده اعتقادی: ارزش ها، شوخ طبعی، اخلاق و …

از دیگر عوامل تعیین کننده شخصیت می توان به عوامل فرهنگی، موقعیتی، محیطی و… اشاره کرد.


عامل بیولوژیکی تعیین کننده شخصیت

صفات بیولوژیکی مهم ترین پارامتری است که عوامل مختلف شخصیتی را منعکس می کند. از آن جا که تعیین کننده اساسی شخصیت است، اکثر عوامل دیگر را نیز در بر می گیرد که بینش های مختلفی راجع به یک فرد را به وجود می آورد. برخی از عوامل مهم تحت تعیین عوامل جسمی شخصیت عبارتند از:

وراثتی: ویژگی هایی که از زمان بارداری می توانند تعیین شوند به طور کلی تحت تاثیر وراثت قرار می گیرند. جنس، قد و قامت جسمی، مزاج، ترکیب عضلانی، ویژگی های صورت، قد و غیره خصوصیاتی هستند که فرد معمولاً از والدین به ارث می برد بنابراین، ژن های واقع در کروموزوم ها تعیین کننده نهایی شخصیت هستند.

ویژگی های جسمی: شکل ظاهری نیز از عوامل تعیین کننده اصلی شخصیت است. نحوه ظاهر شدن شخص از نظر جسمی نقش مهمی در نحوه رفتار دیگران دارد. کوتاه یا بلند قد، لاغر، چاق، سیاه یا سفید، عواملی هستند که در رفتار دیگران و درک فرد از شخصیت خود تاثیر می گذارند.


عوامل روانشناختی تعیین کننده شخصیت

رویکرد روانشناختی از مهم ترین عوامل تعیین کننده شخصیت است. این سبک خاص که برای هر فرد متفاوت است در واقع از طریق ویژگی هایی مانند گرایش های ذهنی، عواطف، احساسات، الگو های فکری و عقده ها تعیین می شوند. علاوه بر این، همچنین درگیری های ذهنی، خواسته ها، آرزو ها، احساس سرکوب و موارد عاطفی فرد را بررسی می کند.


عوامل فرهنگی تعیین کننده شخصیت

همانطور که با عوامل تعیین کننده بیولوژیکی متولد می شویم، عوامل تعیین کننده فرهنگی شخصیت نیز مواردی هستند که با آن ها بزرگ می شویم. تشریفات و هنجار ها در خانواده، شرطی شدن زود هنگام، نحوه تربیت، گروه اجتماعی که در آن معاشرت می کنیم؛ همگی عواملی هستند که تأکید تأثیرگذاری بر شکل گیری شخصیت ما دارند. هر فرهنگی اعضای خود را آموزش می دهد و انتظار دارد به گونه ای رفتار کنند که مورد قبول جامعه باشد. از این رو، عواملی مانند پرخاشگری، استقلال، همکاری و رقابت از مهم ترین عوامل فرهنگی در تعیین شخصیت هستند بنابراین، کاملاً مشهود است که افراد در کشور های مختلف و با فرهنگ های مختلف، دارای شخصیت های متفاوتی هم هستند.


عوامل خانوادگی تعیین کننده شخصیت

مهم ترین عامل تعیین کننده شخصیت، ویژگی خانوادگی است. محیط خانه که با تأثیر مستقیم والدین ترکیب شده است، مهم ترین عامل در ایجاد خصوصیات ماست. خانواده تاثیر مهمی بر شخصیت ما مخصوصا سال های اول زندگی می گذارد. به عنوان مثال، کودکی که در یک خانواده خشونت آمیز تربیت می شود، در مقایسه با کودکی که در یک محیط گرم، سازگار و سالم تربیت شده باشد، کاملاً متفاوت و از لحاظ روحی و اجتماعی ترسو و سرد خواهد بود.

بگذارید اهمیت والدین و خانواده را به عنوان عوامل تعیین کننده اساسی شخصیت با کمک نظریه والتر میشل روانشناس آمریکایی-استرالیایی درک کنیم:

 • شباهت رفتاری در احساسات و نگرش بین والدین و کودک وجود دارد.
 • کودک آرزو دارد تا به کسی شبیه والدینش تبدیل شود.
 • کودک ویژگی های شخصیتی خود را از والدین می گیرد.


عوامل اجتماعی تعیین کننده شخصیت

عوامل تعیین کننده اجتماعی، شخصیت را براساس وضعیت فرد در گروه اجتماعی یا جامعه خود تجزیه و تحلیل می کند و او را با نقشی که در گروه ایفا می کند، می شناسد. عامل کلیدی این رویکرد این است که درک دیگران از شخصیت ما چگونه است.

این دوره به ویژه از طریق رسانه های اجتماعی شاهد ظهور گسترده ابزار های ارتباطی بوده است. گروهی در شبکه های اجتماعی از قدرت مقتدرانه ای برای تأثیرگذاری بر توده مردم در سراسر جهان برخوردار هستند. از این رو، شخصیت هر کسی عمدتا توسط زندگی اجتماعی که او می پذیرد و بخشی از آن است، شکل می گیرد.

از طریق معاشرت، چه مجازی و چه واقعی، فرد با افراد دیگر روبرو می شود که بر روی شخصیت یکدیگر تاثیر می گذارند. این فرایند به محض ورود به دنیای واقعی و ورود به مدرسه شروع می شود. زندگی اجتماعی ما یکی از عوامل اساسی تعیین کننده شخصیت است و به همین دلیل همیشه به ما توصیه می شود که حلقه اجتماعی خود را عاقلانه انتخاب کنیم.


عوامل موقعیتی تعیین کننده شخصیت

یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده شخصیت، عامل موقعیتی است. برای شما دشوار خواهد بود که با این واقعیت ارتباط برقرار کنید که ما به عنوان انسان، نسبت به موقعیت های مختلف، واکنش متفاوتی نشان می دهیم. اگرچه صحیح نیست اگر بگوییم عوامل موقعیتی، واکنش فرد در یک شرایط خاص را نشان می دهد. افراد در موقعیت های مختلف از خود رفتار و شخصیت متفاوت نشان می دهند. به عنوان مثال: شما ممکن است در مقابل رئیس خود در دفتر و یا دوست خود در یک باشگاه رفتار های متفاوتی داشته باشید.

به گفته میلگرام، “موقعیت، محدودیت هایی را برای افراد ایجاد می کند. این محدودیت ها ممکن است به شخص فشار وارد کند و در شرایط خاص، موقعیت تعیین کننده اقدامات فرد می باشد. ”


عوامل اعتقادی تعیین کننده شخصیت

عقل یکی دیگر از عوامل اساسی است که می تواند نقش مهمی در رشد شخصیتی ما داشته باشد. عقل ما می تواند جنبه ها و زمینه های مختلف رفتاری مان را تحت تأثیر قرار دهد که به نوبه خود می تواند شخصیت ما را تعیین کند. در اینجا عوامل تعیین کننده فکری شخصیت وجود دارد:

شوخ طبعی: شوخ طبعی یکی از تعیین کننده های اصلی ذهنی شخصیت است زیرا به ما کمک می کند تا دیدگاهی واقع بینانه از موضوعات داشته باشیم، پذیرش اجتماعی را تسهیل می کند و جنبه ی راحت تری از زندگی را نیز به نمایش خواهد گذاشت.

اخلاق: اعتقادات و جهان بینی ما نقشی اساسی در رشد اخلاق و چگونگی دیدن برخی موارد به عنوان اخلاقی یا غیراخلاقی ایفا می کنند بنابراین، اخلاق عامل دیگری است که عقل و در نتیجه شخصیت کلی را نیز تعیین می کند.

ارزش ها: یک فرد از طریق خانواده و جامعه، ارزش های خود را شکل می دهد. این ارزش ها و اعتقادات همچنین رفتار ما را شکل می دهند و بنابراین تعیین کننده مهم شخصیت ما هستند.

 

ویژگی‌های شخصیتی A و B

هر فردی ممکن است جزو یکی از شخصیت های A و B باشد. در واقع شخصیت هر فرد بسته به نوع رفتار و برخوردش، در یکی از این دسته‌ها قرار می‌گیرد. این که شما ویژگی‌ صبور، پرتحرک، جاه طلب، مغرور، استرسی و… داشته باشید؛ به نوع شخصیت شما بستگی دارد.

در دهه‌ی ۱۹۵۰‌ دو متخصص قلب به نام‌های “مایر فریدمن” و “ری روزنمن” نظریه‌ای را اعلام کردند؛ که خلق و خو و ویژگی‌های شخصیتی هر فرد می‌تواند نشانگر تیپ شخصیتی او باشد. این دو پزشک معتقد بودند؛ افرادی که تیپ شخصیتی A هستند، بیش‌تر در معرض خطر ابتلا به بیماری سرخرگ‌های قلب قرار دارند. با این وجود بسیاری از دانشمندان به ارتباط بین این دو مسئله اعتقادی نداشتند. اما این کشف بعدها در زمینه‌ی روان‌شناسی سلامت، نقش مهمی را ایفا کرد.


معرفی شخصیت های A و B

همانطور که گفته شد، هر فرد بسته به نوع برخورد و رفتارش در یکی از دسته‌های نام برده شده قرار می‌گیرد. حال وقت آن رسیده بیشتر با نوع رفتاری هر گروه آشنا شویم:

نوع شخصیتی A

همان‌طور که احتمالا از رابطه‌ی تیپ شخصیتی A و خطر بیماری قلبی حدس زده‌اید؛ اصولا آدم‌هایی که این نوع تیپ شخصیتی را دارند، انگیزه‌ی رقابت‌پذیری بسیار بالایی خواهند داشت، و از شکست غمگین می‌شوند. آنها برای برنده‌ شدن بازی می‌کنند و وقتی به نتایج مطلوب‌شان نمی‌رسند، خودشان را از نظر ذهنی سرزنش خواهند کرد.

شخصیت‌های A افرادی قانونمند هستند: آدم‌های تیپ A برای هر روز خود برنامه ریزی دارند و وقتی اتفاق غیرمنتظره‌ای پیش می‌آید، معمولا به آن واکنش نشان می‌دهند. این افراد بسیار منظم و وظیفه‌ شناس هستند، و از روال‌های همیشگی و قانونمندی لذت می‌برند. در واقع اگر روزشان طبق برنامه تنظیم شده پیش نرود، آشفته خواهند شد. هم‌چنین تیپ‌های شخصیتی  A، به خاطر ذهنیت خشک و سخت و انتظارات بالایی که از خودشان و دیگران دارند، مستعد ابتلا به اختلال‌های اضطراب هستند.

معمولا شخصیت‌های تیپ A، خود را غرق در مشغله و کار می‌کنند. به ‌طوری که نمی‌توانند منطقی آ‌ن را مدیریت کنند. این مسئله باعث خواهد شد تا در معرض بیماری‌های ناشی از اضطراب و خستگی مفرط قرار بگیرند.

تیپ A افرادی پرمشغله هستند: شخصیت‌های تیپA ، بیش‌تر اوقات را به کار مشغول هستند، چرا که تعیین هدف و رسیدن به آن، بیش‌ترین خوشحالی را درون آنها ایجاد خواهد کرد. معمولا این افراد عزت نفس بالایشان را از موفقیت‌های خود به دست می‌آورند. بنابراین هر چیزی که به برنده شدن مربوط ‌باشد این افراد را درگیر خود می‌کند.

تیپ A افراد جدی هستند: آدم‌های تیپ A شخصیتی جدی دارند، و به همین خاطر رهبرها و سیاست مدارانی فوق‌العاده‌ خواهند شد. آنها با تعیین و تکلیف کردن برای دیگران، مشکلی ندارند و برای رسیدن به خواسته‌هایشان هر کاری لازم باشد انجام می‌دهند. به علاوه، افراد این دسته، به راحتی خشمگین خواهند شد. این خصلت آنها، به همراه ناشکیبایی بیش از اندازه و اعتیاد به موفقیت، می‌تواند برایشان مشکل ساز شود.

اگر تصور می‌کنید که شما هم جزو تیپ شخصیتی A هستید، سعی کنید هر روز زمانی را به خودتان اختصاص دهید، و به یاد بیاورید که عزت نفس شما فقط از موفقیت‌ها، وجهه‌ی اجتماعی، یا حساب بانکی‌تان نمی‌آید. به خودتان زمان دهید، برخی مواقع خوش بگذرانید و از زندگی خود لذت ببرید، نه از جایزه‌هایی که برنده می‌شوید یا موفقیت‌هایی که به دست می‌آورید.

نوع شخصیتی B

شخصیت های A و B تقریبا رفتار و طرز فکری متفاوت با یکدیگر دارند. همان‌طور که می‌توانید تصور کنید، آدم‌های تیپ B با تیپ A برخوردی مشابه نخواهند داشت. این افراد خلق و خویی بی‌خیال‌تر و آرام‌تر دارند. و اگر برنده شوند و یا ببازند، می‌توانند نسبت به آن بی‌اهمیت برخورد کنند. افراد تیپ B، در لحظه زندگی می‌کنند. چرا که از زندگی‌ خود احساس رضایت داشته و برای شاد بودن نیازی به دست آوردها و موفقیت‌های مهم ندارند.

شخصیت B به حرفه‌های هنری گرایش دارند: تیپ‌های شخصیتی B، هدف‌گرا و موفقیت ‌‌محور رفتار نمی‌کنند. این افراد معمولا از حرفه‌هایی لذت می‌برند که از خلاقیت خود استفاده کنند و بتوانند آن‌ را با سرعت پایین‌تری انجام دهند. اغلب افراد که تیپ شخصیتی B دارند، حرفه‌هایی مانند نویسندگی، موسیقی، هنر، بازیگری یا درمان‌شناسی را بیشتر می‌پسندند. و در این زمینه‌ها موفق‌تر خواهند بود.

افراد تیپ B از استرس دوری می‌کنند: افراد تیپ‌های شخصیتی B تمایل دارند، در درو‌نشان تعمق و تفکر کنند و ذهنی انتزاعی دارند. آنها دیدگاهی سیاه و سفید ندارند. چرا که به همه‌ی جوانب زندگی، که در محدوده‌ی خاکستری قرار می‌گیرند، توجه می‌کنند. به خاطر توانایی در پایین آوردن سرعت و توجه به جزییات، معمولا از هرچیزی که با فشار یا استرس زیاد همراه باشد دوری خواهند کرد.

تیپ‌های شخصیتی B ترجیح می‌دهند، در جریان زندگی قرار بگیرند. این افراد به جای اینکه بخواهند تمام اتفاقات زندگی را بفهمند، سعی می‌کنند منتظر بمانند تا شاهد این باشند که زندگی چه چیزی را برای آنها رقم می‌زند.

اغلب افراد، شخصیتی بین تیپ A و تیپ B دارند. بیش‌تر آنها در زندگی‌ خود از رسیدن به اهداف‌ و موفقیت‌هایشان لذت می‌برند. اما همه اجازه نخواهند داد، تا امیال و آرزوهایشان، آنها را به زانو در بیاورد.

۱۰ مورد از تفاوت‌های شخصیت های A و B

 • تیپ A به سرعت راه می‌رود؛ اما تیپ B صبور است.
 • تیپ A به تندی غذا می‌خورد؛ اما تیپ B به آرامی و با آرامش کامل غذای خود را میل می‌کند.
 • تیپ A همیشه در حال تحرک است؛ در حالی که تیپ B نگران زمان نیست.
 • تیپ A سریع حرف می‌زند و مکالمه تندی دارد؛ اما معمولا تیپB بلوف نمی‌زند و به آرامی صحبت می‌کند.
 • تیپ A صبور نیست و به سرعت به سوالات پاسخ می‌دهد؛ در حالی که تیپ B صبور است و پیش از پاسخگویی به سوال‌ها اندکی صبر می‌کند.
 • کیفیت کلام تیپ A محکم، زمخت و کوتاه است؛ در صورتی که کیفیت کلام تیپ B یکنواخت است.
 • لحن کلام تیپ A شدید است؛ اما تیپ B لحن کلام ملایم‌تری دارد.
 • تیپ A خنده‌ای خشک دارد؛ در صورتی که تیپ B خنده ای لطیف، نرم و خوشایند دارد.
 • تیپ A توانایی انجام دو کار هم زمان را دارد؛ اما تیپ B تنها از عهده انجام یک کار برمی‌آید.
 • حرکات چهره تیپ A کشیده، خصمانه و ابروها درهم است؛ اما تیپ B چهره‌ای آرام و دوست داشتنی دارد.

تیپ های شخصیتی یونگ

درون گرایی

طبق نظر یونگ، درون گرایی برگرداندن انرژی روانی به درون، به سمت دنیای ذهنی است. درون گرایان با دنیای درونشان، با وجود تمام سوداری ها، خیال پردازی ها، رویاها و برداشت های فردی آن هماهنگ شده اند. البته این افراد دنیای بیرونی را درک می کنند، اما این کار به صورت گزینشی و با دیدگاه ذهنی خودشان انجام می دهند.

درون گرایی یک ویژگی شخصیتی است که با تمرکز بر احساسات درونی و نه بر روی منابع خارجی تحریک، مشخص می شود. درون گرایی و برون گرایی اغلب به صورت متقابل در دو سر طیف در نظر گرفته می شوند اما واقعیت این است که بیشتر افراد در وسط طیف قرار دارند.

در حالی که افراد درونگرا ۲۵ تا ۴۰ درصد از جمعیت را تشکیل می دهند هنوز تصورات غلط زیادی درباره این نوع شخصیت وجود دارد. توجه به این نکته نیز مهم است که درونگرایی با خجالتی بودن و اضطراب اجتماعی متفاوت است.

درونگرایی چیست؟

درون گرایی یکی از اصلی ترین خصوصیات شخصیتی است که در بسیاری از نظریه های شخصیت به آن اشاره شده است. افرادی که درونگرا هستند به جای جستجوی تحریک بیرونی، بیشتر به درون خود متمرکزند یا بیشتر بر روی افکار، احساسات و خلقیات درونی تمرکز می کنند.

درونگرایی معمولاً به عنوان بخشی از یک طیف که در سر دیگر آن برونگرایی قرار دارد در نظر گرفته می شود و اصطلاحات درونگرایی وبرونگرایی از طریق کارل یونگ محبوبیت یافت و بعدها به هسته های اصلی دیگر نظریه های برجسته از جمله نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت تبدیل شد.

بر طبق بسیاری از نظریه های شخصیت، هر کس درجاتی از درونگرایی و برونگرایی را دارد اما با این حال یکی از این ویژگی ها در هر فرد غالب تر است. افراد درونگرا، تمایل دارند ساکت تر، کم حرف تر و درون نگر باشند و بر خلاف برون گرایانی که از تعامل اجتماعی انرژی می گیرند، افراد درونگرا مجبورند در موقعیت های اجتماعی انرژی مصرف کنند. به طوری که بعد از شرکت در مهمانی یا گذراندن وقت در گروه بزرگی از افراد، افراد درونگرا اغلب به یک زمان تنهایی برای انرژی گرفتن مجدد نیاز دارند.

ویژگی های افراد درونگرا

آیا فکر می کنید می دانید چه کسانی درونگرا هستند و چه کسانی درونگرا نیستند؟ ممکن است فکر کنید افراد درونگرا، آدم هایی خجالتی هستند که ترجیح می دهند به جای ارتباط با دیگران، در خانه بمانند اما لازم است بدانید که درونگراها، خصوصیات مختلفی دارند. موارد زیر تنها برخی از ویژگی های افراد درونگرا است که با آن ها در ادامه آشنا می شوید.

 • بودن با تعداد زیادی از افراد باعث تخلیه انرژی شما می شود

آیا بعد از گذراندن وقت زیاد با افراد احساس خستگی می کنید؟ آیا بعد از یک روز تعامل با دیگران، نیاز به تنها بودن در مکانی آرام دارید؟ یکی از مهم ترین ویژگی های افراد درون گرا این است که بر خلاف افراد برون گرا که در تعاملات اجتماعی، انرژی می گیرند در این موقعیت ها انرژی مصرف می کنند.

همه درونگراها به طور کلی از موقعیت های اجتماعی دوری نمی کنند. بسیاری از این افراد از گذراندن وقت با دیگران لذت می برند اما تمایل دارند که این وقت گذراندن با دوستان نزدیک باشد. در مقابل، برونگراها دوست دارند با آدم های جدید آشنا شده و در موقعیت های جدید قرار بگیرد.

 

 • از خودآگاهی بالایی برخوردارید

از آنجا که درونگراها تمایل به تمرکز بر درون خود دارند، آن ها همچنین زمان زیادی را صرف بررسی تجربیات درونی خود می کنند. اگر احساس می کنید دانش و بینش بسیار خوبی نسبت به خود، انگیزه ها و احساسات خود دارید، ممکن است بیشتر درونگرا باشید. خودآگاهی و درک خود برای درونگراها حائز اهمیت است، بنابراین آنها اغلب وقت زیادی را برای یادگیری بیشتر در مورد خود اختصاص می دهند.

 

 • گروه کوچکی از دوستان نزدیک دارید

یک تصور غلط رایج در مورد درونگراها این است که آنها مردم را دوست ندارند. در حالی که افراد درونگرا از معاشرت کردن زیاد لذت نمی برند و معمولاً چند دوست صمیمی دارند که بیشتر با آن ها وقت می گذرانند. آن ها ترجیح می دهند به جای داشتن روابط سطحی با افراد مختلف، با تعداد کمی از افراد روابط عمیق و صمیمانه داشته باشند.

 

 • از تنهایی لذت می برید

به عنوان یک فرد درونگرا، اینکه زمانی برای خودتان داشته باشید تا از سرگرمی ها و علاقه های خود لذت ببرید ایده بسیار خوبی است. وقتی چند ساعت به تنهایی کتاب می خوانید، فیلم می بینید یا پیاده روی می کنید می توانید انرژی گرفته و تجدید قوا کنید اما این بدان معنا نیست که همه درونگراها می خواهند همیشه تنها باشند بلکه بدین معنی است که فرد درونگرا بعد از یک روز طولانی فعالیت اجتماعی ، برای تفکر و انرژی گرفتن مجدد نیاز به تنهایی دارد.

 

 • دیگران، اغلب شما را به عنوان فردی آرام توصیف می کنند

درونگراها معمولاً به عنوان آرام، کم حرف و مهربان توصیف می شوند و گاهی دیگران، آن ها را با افراد خجالتی، اشتباه می گیرند. اگرچه ممکن است برخی از افراد درونگرا خجالتی باشند اما این بدین معنی نیست که همه افراد درونگرا خجالتی هستند یا ترس از تنها ماندن دارند. در بسیاری از موارد، افراد با این نوع شخصیت به سادگی ترجیح می دهند کلمات خود را با دقت انتخاب کنند و وقت و انرژی خود را در صحبت های بیهوده هدر ندهند.

 

 • جذب مشاغلی می شوید که در آن ها استقلال وجود دارد

در ارتباط با نشانه های درون گرایی، همانطور که ممکن است تصور کنید، مشاغلی که نیاز به تعامل اجتماعی بسیاری دارند، معمولاً برای افراد درون گرا جذابیت زیادی ندارد. از طرف دیگر، مشاغلی که مستلزم کار مستقل هستند، اغلب انتخاب خوبی برای افراد درونگرا هستند. به عنوان مثال، یک درونگرا ممکن است از کار کردن به عنوان نویسنده، حسابدار، برنامه نویس، طراح گرافیک، داروساز یا هنرمند لذت ببرد.

 

 • تفاوت درون گرایی و خجالتی بودن

توجه به این نکته ضروری است که درونگرایی لزوماً با کمرویی برابر نیست. کمرویی نشانگر ترس از مردم یا موقعیت های اجتماعی است. از طرف دیگر، درونگراها به سادگی دوست ندارند وقت زیادی را برای تعامل با افراد دیگر بگذرانند. این در صورتی است که افراد خجالتی، در جمع احساس تنش و ناراحتی کرده و دچار بازداری رفتاری هستند.

همچنین افراد درون گرا از پرحرفی بیزارند اما از داشتن مکالمات عمیق و پرمعنی لذت می برند. از سوی دیگر، افراد درون گرا تمایل دارند قبل از صحبت کردن به حرف های خود فکر کنند زیرا آن ها می خواهند قبل از ابراز عقیده، درک کاملی از یک مفهوم داشته باشند یا سعی کنند توضیح خوبی ارائه دهند.


برون گرایی

بر خلاف درون گرایی، برون گرایی نگرشی است که برگرداندن انرژی روانی به بیرون مشخص می شود، به طوری که فرد به سمت دنیای عینی و به دور از دنیای ذهنی گرایش می یابد. برون گرایان بیشتر از دنیای درونی تحت تاثیر محیط شان قرار دارند. آن ها روی نگرش عینی تمرکز نموده و جلوی نگرش ذهنی را می گیرند.

آیا شما عاشق ملاقات با افراد جدید هستید؟ آیا یک رویداد بزرگ اجتماعی باعث می شود احساس کنید انرژی زیادی دارید؟ اگر پاسخ شما به این سوالات مثبت باشد به احتمال زیاد شما یک برون گرا هستید. این روزها صحبت های زیادی درباره تمایز بین برونگراها و درونگراها مطرح می شود، که اغلب از آن ها به عنوان یک صفت استفاده می شود.

برون گرایی و درون گرایی یکی از ابعاد اصلی شخصیت است که الگوی پنج عاملی شخصیت را تشکیل می دهد که اگر می خواهید در مورد برونگرایی اطلاعات بیشتری داشته باشید و بدانید آیا برونگرا هستید یا نه پیشنهاد می کنیم ادامه مطلب را خوانده و با تعریف برونگرایی و ویژگی های افراد برونگرا آشنا شوید.

برونگرایی چیست ؟

از جهت مثبت، برون گراها اغلب به عنوان افرادی پرحرف، اجتماعی، عمل گرا، مشتاق، دوستانه و صمیمی تعریف می شوند. از جهت منفی، برونگراها اغلب به عنوان افرادی توصیف می شوند که به دنبال جلب توجه بوده، به راحتی حواسشان پرت می شود و نمی توانند زمانی را به تنهایی بگذرانند. برخی از خصوصیات کلی مرتبط با برونگرایی عبارتند از:

 • از بودن در مرکز توجه لذت می برد
 • از کار گروهی لذت می برد
 • وقتی تنهاست احساس می کند زمان زیادی گذاشته است
 • دوست دارد با صحبت کردن ، ارتباط برقرار کند
 • دوست دارد در مورد افکار و احساسات خود صحبت کند
 • به دنبال ایده ها و الهامات دیگران و منابع خارجی است
 • علایق بی شمار و گسترده ای دارد
 • تمایل دارد قبل از فکر کردن ، عمل کند

برونگرایی با تعدادی از پیامدهای متفاوت همبستگی دارد که در میان نتایج مثبت، برون گراها تمایل دارند وقت بیشتری را با افراد دیگر بگذرانند، وقت بیشتری را صرف مشغول فعالیت های اجتماعی کنند و تمایل به داشتن دوست های بیشتر دارند. تحقیقات همچنین نشان می دهد که برونگراها نسبت به افراد درون گرا، شادتر بوده و احتمال ابتلای آن ها به اختلالات روانشناختی کمتر است.

ویژگی های معمول افراد برونگرا

فکر می کنید ممکن است یک فرد برون گرا باشید؟ فهرستی از ویژگی های معمول افراد برون گرا و انواع شخصیت برون گرا در ادامه مطرح شده است که به شما کمک می کند تشخیص دهید آیا یک فرد برونگرا هستید یا خیر. توجه داشته باشید که همه افراد ممکن است از این ویژگی ها برخوردار باشند اما آنچه اهمیت دارد ویژگی های غالب در افراد است.

 

 • از تعاملات اجتماعی الهام می گیرید

آیا پس از مدتی وقت گذراندن با دیگران، احساس می کنید انرژی زیادی دارید و از آن ها الهام گرفته اید؟ برونگراها از چنین تعاملات اجتماعی، انرژی گرفته و در واقع احساس تازگی می کنند. هنگامی که برونگراها مجبورند زمان زیادی را به تنهایی سپری کنند، اغلب احساس ناامیدی و ناراحتی می کنند. اگر انتخاب بین وقت صرف کردن با دیگران و تنها بودن وجود داشته باشد برون گراها تقریباً همیشه بودن با دیگران را انتخاب می کنند.

 

 • عاشق صحبت کردن هستید

شما فقط از صحبت با دوستان، اعضای خانواده و همکاران لذت نمی برید. شما دوست دارید با کل افراد غریبه مکالمه برقرار کنید. شما دوست دارید با افراد جدیدی آشنا شوید و در مورد زندگی آن ها بیاموزید. بر خلاف درونگرایانی که قبل از صحبت کردن تمایل به فکر کردن دارند، برونگراها تمایل دارند که به عنوان راهی برای کشف و سازماندهی افکار و ایده های خود صحبت کنند.

برون گراها همچنین تمایل دارند که دایره وسیعی از دوستان داشته باشند. از آنجا که شما در ملاقات با افراد جدید بسیار خوب عمل می کنید، به راحتی در مکالمات شرکت می کنید و از همراهی با دیگران لذت می برید تعجبی ندارد که به راحتی نیز دوستانی پیدا می کنید. یکی از راه های شاد بودن برای این افراد، وقت گذراندن با دیگران است.

 

 • در مورد مشکلات بحث می کنید

وقتی با مشکلی روبرو هستید، ترجیح می دهید موضوعات و گزینه های مختلف را با دیگران در میان بگذارید زیرا صحبت در مورد آن به شما کمک می کند تا موضوع را به صورت عمیق بررسی کرده و بفهمید کدام گزینه ممکن است بهترین نتیجه را داشته باشد.

بعد از یک روز دشوار در محل کار یا مدرسه، صحبت کردن در مورد آن با دوستان یا خانواده می تواند به شما کمک کند احساس استرس کمتری داشته باشید. از طرف دیگر، درونگراها ترجیح می دهند در مورد مشکلات فکر کنند و پس از یک روز تلاش، وقت خود را به تنهایی سپری کنند.

 

 • شما دوستانه و قابل دسترس هستید

از آنجایی که افراد با این نوع شخصیت خیلی دوست دارند با افراد دیگر ارتباط برقرار کنند، دیگران تمایل دارند که برونگراها را دوست داشته و به سادگی به آنها نزدیک شوند. در یک مهمانی، یک برون گرا احتمالاً اولین کسی خواهد بود که به سمت میهمانان جدید می رود و خود را معرفی می کند. به همین دلیل است که برونگراها به طور معمول ملاقات با افراد جدید و دوستان جدید را آسان می کنند.

 

 • خیلی گشاده رو و شفاف هستید

در حالی که بعضی اوقات درون گراها به صورت بسته و کناره گیر تلقی می شوند، برونگراها معمولاً بسیار گشاده رو و شفاف بوده و مایل به اشتراک گذاشتن افکار و احساسات خود هستند. به همین دلیل، دیگران حس می کنند که شناخت برون گراها بسیار آسان تر از درون گراها است.


اختلال شخصیت

همه مردم یک مجموعه صفات شخصیتی مختص به خود دارند، که از روی آن توصیف می شوند، اما همه مردم اختلال شخصیت ندارند. تفکیک صفات شخصیتی و اختلالات شخصیت بسیار اهمیت دارد، هم برای دیاگنوز و هم برای درمان. تشخیص این که سبک و استایل شخصیتی فرد در کدام نقطه انعطاف ناپذیر و ناسازگارانه می شود بسیار اهمیت دارد زیرا این دو معیار، معیارهایی هستند که بر اساس آنها تصمیم می گیریم و اعلام می کنیم که فرد مورد نظر اختلال شخصیت دارد یا نه.


طبقه بندی اختلالات شخصیت

بر اساس شباهت های توصیفی اختلالات شخصیت، آنها به سه گروه تقسیم می شوند:

افراد مبتلا به اختلالات گروه A (اختلالات شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید، و اسکیزوتایپال) معمولا عجیب و غریب به نظر می رسند.

افراد مبتلا به اختلالات گروه B (اختلالات شخصیت آنتی سوشال (ضداجتماعی)، بوردرلاین (مرزی)، هیستریونیک (هنرپیشه)، و نارسیستیک (خودشیفته)) که آنها معمولا دراماتیک، هیجانی، یا غیرقابل پیش بینی به نظر می رسند.

اختلالات گروه C شامل اختلالات شخصیت اجتناب گر، وابسته، و وسواسی- اجباری است. وجه اشتراک این اختلالات، ترس و اضطراب است.

 

پرسشنامه و تست های شخصیت

برای دانلود این پرسشنامه از لینک زیر استفاده نمایید:

دانلود پرسشنامه شخصیت آیزنک

 

دانلود پرسشنامه شخصیت MBTI

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا