نکته

ممانعت از بیان ۱۳ مورد در بارش افکار کمیته راهبری ارگونومی

۱- هزینه آن بسیار زیاد است.
۲- ما وقت این کار را نداریم.
۳- ما قبلاً آن را آزمایش کرده ایم.
۴- ما هرگز آن را قبلاً انجام نداده ایم.
۵- در اینجا کار نمی کند. (اینجا جواب نمی دهد).
۶- ما هرگز از کسی نشنیده ایم که به این روش کار را انجام دهد.
۷- تا الان هم بدون آن، بسیار خوب کار کرده ایم.
۸- ما که تا الان همین کار رو انجام داده ایم. (جدید نیست)
۹- مدیریت این کار را قبول نمی کند.
۱۰- کارکنان این کار را نمی پذیرند.
۱۱- این کار که مسئولیت یا شرح وظایف ما نیست.
۱۲- چرا تغییر؟؟ ما که خوب عمل می کنیم و کارهم پیش می رود.
۱۳- ممکنه این کار عملی شود ولی بایستی روش کار وخودمان را هم تغییر بدهیم.

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا