ارگونومی شناختی

مهندسی شناختی

❇️?”مهندسی شناختی” ترکیب دو حیطه ی مهندسی سیستم و ارگونومی شناختی است.

در مهندسی شناختی ابتدا یک آنالیز شناختی وظیفه انجام می شود، که این آنالیز شامل اهداف اصلی و فرعی است. سپس شبیه سازی یا مدلسازی راه حل های مشکلات با استفاده از نمونه های اولیه ی تعاملی برای اعتباربخشی به راه حل های تکراری انجام می شود.

توجه شود که تعاملی بین چگونگی پردازش اطلاعات توسط انسان و چگونگی سازماندهی اطلاعات در سیستم وجود دارد. یک مهندس شناختی بایستی بر علوم و فنون لازم در سیستم های مختلف الکترونیکی، مکانیکی یا کامپیوتری احاطه ی کافی داشته باشد تا بتواند به طراحی و ارتقای این سیستم ها بپردازد، به طوری که با استفاده از به کاربستن علوم شناختی بتواند فرایندهای شناختی کاربران را تسهیل و پشتیبانی کند.

?نوروارگونومیست محمدحسین سرایانی

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا