بیومکانیک شغلی

هل دادن یا کشیدن

Push or Pull

از نظر بیومکانیک

نیرویی که هنگام هل دادن نیاز است بدلیل فشردن بیشتر جسم به زمین بیشتر است. و اصطکاک زیاد می‌شود.

اما در کشیدن برعکس است و جسم از زمین بلند کرده اصطکاک کم می‌شود.

 

از نظر ارگونومی

پوسچر کشیدن و فشار دادن با هم متفاوت است. بنابراین نیروهایی که به کمر وارد میشود متفاوت هستند.
نیرو‌ها در کشیدن در حالت هایپر اکستنشن است که فوق العاده برای کمر ضرر دارد.

همچنین در موقع هول دادن فرد وزنش را روی دسته می اندازد و نیروهای بیومکانیک وارد بر کمر کمتر می‌شود

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا