آزمایشگاه ارگونومی

پایشگر حرکت کمر

Lumbar Motion Monitor= LMM

یکی از دستگاههای اندازه‌گیری در ارگونومی پایشگر حرکت کمر است.

دلیل استفاده از این دستگاه این است که تنها پوستچر نامناسب نیست که باعث آسیب به کمر می‌شود بلکه حرکات ناگهانی نیز اثر بسیار بدی روی کمر دارند. همچنین پیچش و چرخش ناگهانی توسط روشهای قلم کاغذی قابل ثبت نیست.

این دستگاه کل ستون مهره‌ها از پایین کمر تا بالای سینه را بررسی می‌کند. همچنین این دستگاه، موقعیت، سرعت و شتاب ستون فقرات را در سطوح ساژیتال، جانبی و پیچشی اندازه گیری می کند. در این دستگاه از شتاب سنج برای ثبت موقعیت کمر استفاده می شود.


از مزیتهای این دستگاه برای ارگونومیست ها:

۱- به طور عینی خطر مربوط به انجام کار حمل دستی مواد (MMH) را ارزیابی می کند.

۲- بازخورد سریع در مورد سطح خطر شغل MMH ارائه می دهد.

۳- بخش های خاص یک کار را که بیشترین مسئولیت را در ایجاد خطر آسیب دارد، شناسایی می کند.

۴- در هر محیط کاری که در آن کارکنان باید تنه خود را حرکت دهند تا کار خود را انجام دهند، قابل استفاده است.

۵- جهت ارزیابی تاثیر مداخلات ارگونومیک در محل کار قابل استفاده است.

۶- مزیت عمده این دستگاه، استفاده در محیط واقعی است.

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا