پرسشنامه

پرسشنامه خستگی شغلی سوئدی (P-SOFI)

Swedish Occupational Fatigue Inventory: SOFI

پرسشنامه خستگی شغلی سوئدی (P-SOFI)

Swedish Occupational Fatigue Inventory: SOFI

 

تاثیرات خستگی یا فرسودگی شغلی

خستگی شغلی یا فرسودگی شغلی یکی از پیامد های مهم کار کردن است. عموما کارمندانی که مشاغل سخت دارند یا ساعات طولانی کار می کنند، در محیط هایی قرار می گیرند که ناظر درد و رنج دیگران هستند، ممکن است خستگی شغلی را تجریه کنند. خستگی شغلی با پیامد های منفی در ارتباط است. گزارش شده است که خستگی شغلی می تواند زمینه ساز حوادث شغلی در محیط کار شود و یا عملکرد و بهره وری فرد را کاهش دهد.

خستگی، بار کاری روانی و خواب ناکافی، از تبعات مشاغل امروزی است خستگی مقوله ای طبیعی است که معمولاً از ریتم ۲۴ ساعته بدن متأثر بوده، در ساعات مشخصی از روز و در پی فعالیت های مشخصی به وقوع می پیوندد و معمولاً پس از استراحت مناسب از بین میرود.


هدف از ساخت این پرسشنامه ارزیابی خستگی شغلی در افراد از ابعاد مختلف می باشد.

این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و ۵ مولفه ۱- فقدان انرژی ۲- تلاش جسمانی ۳- ناراحتی جسمانی ۴- فقدان انگیزش ۵- خواب آلودگی می باشد.

 

ابعاد پرسشنامهبارهای عاملی
فقدان انرژیتحلیل رفتن توانایی

خالی شدن از انرژی

بیرمقی

بیش از حد کار کردن

تلاش جسمانیتپش قلب

عرق کردن

از نفس افتادن

سنگین نفس کشیدن

ناراحتی جسمانیداشتن ماهیچه های منقبض و تحت فشار

بی حسی

داشتن مفاصل خشک و خمش ناپذیر

درد عضلانی داشتن

فقدان انگیزشبی خیال و بدون بودن

منفعل بودن

بیتفاوت بودن

بی علاقه بودن

خواب آلودگیخواب رفتن در حین کار

خمیازه کشیدن

بیحالی

خواب آلوده بودن

 

بخش دانلود

در این قسمت می توانید پرسشنامه به همراه راهنمای فارسی آن را دانلود نمایید.

به سبد خرید شما اضافه شد

پس از پرداخت وجه برای دانلود، در منوی اصلی سایت

روی گزینه پنل کاربری و سپس پیشخوان کلیک کنید.

لینک دانلود در قسمت خریدهای شما در دسترس می باشد/

به سبد خرید شما اضافه شد

 

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا