پرسشنامه

پرسشنامه درگیری شغلی کانونگو

Job Involvement Questionnaire (JIQ)

پرسشنامه درگیری شغلی کانونگو

Job Involvement Questionnaire (JIQ)

 

درگیری شغلی درجه ای که فرد به صورت فعال در کارش شرکت می جوید و تصویری از مشارکت فعال یک فرد در کارش را نمایان می سازد (لامبرت و همکاران، ۲۰۱۱). به عبارت دیگر درگیری شغلی متشکل از سطوح روان شناختی مرتبط با کار است که منجر به پیوند شناختی اعضاء با سازمان می شود (هافر و مارتین، ۲۰۰۶). 

مقدمه

برای بررسی درگیری شغلی از پرسشنامه استاندارد (JIQ) بر اساس مدل کانونگو (۱۹۸۲) بهره گرفته شد. این پرسشنامه مشتمل بر ۱۰ گویه بود که به گونه تفکیکی و بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت درگیری شغلی را می سنجد. کانونگو (۱۹۸۲) ضریب همسانی درونی و بازآزمایی این مقیاس را به ترتیب ۰/۸۷ و ۰/۸۵ گزارش کردند. این پرسشنامه در ایران در مطالعه تعجبی (۱۳۹۵) مورد استفاده و اعتباریابی قرار گرفته است.

 

بخش دانلود:

در این قسمت می توانید پرسشنامه به همراه راهنمای فارسی آن را دانلود نمایید.

 

به سبد خرید شما اضافه شد

پس از پرداخت وجه برای دانلود، در منوی اصلی سایت

روی گزینه پنل کاربری و سپس پیشخوان کلیک کنید.

لینک دانلود در قسمت خریدهای شما در دسترس می باشد/

به سبد خرید شما اضافه شد

 

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا