کتابشناسی

چک پوینت های ارگونومی در کار مراقبت های بهداشتی

تهیه شده توسط انجمن ارگونومی ژاپن در همکاری با انجمن بین المللی ارگونومی

مترجمین: فرحناز دسترنج و  مجید معتمد زاده


در بخش کتابشناسی در این سایت چک پویینت های ارگونومی برای دانلود قرار داده شده بودند، در این مطلب توضیحاتی در مورد چگونگی پیدایش چک پوینتها و تاریخچه آن آورده شده است.


از لینک زیر می توانید این چک پوینتها را دانلود نمایید:

مشاهده و دانلود


فهرست

 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • مقدمه مترجمین
 • چگونگی استفاده از چک پوینت های کار مراقبت بهداشتی
 • چک لیست ارگونومی در کار مراقبت بهداشتی
 • حمل و نگهداری مواد: چک پوینت ۱ تا ۶
 • ایمنی ماشین آلات و ابزار دستی: چک پوینت ۷ تا ۱۲
 • حمل ایمن بیمار: چک پوینت ۱۳ تا ۱۸
 • ایستگاه های کار: چک پوینت ۱۹ تا ۲۴
 • محیط فیزیکی: چک پوینت ۲۵ تا ۳۰
 • عوامل و مواد خطرناک: چک پوینت ۳۱ تا ۳۶
 • کنترل عفونی: چک پوینت ۳۷ تا ۴۲
 • تسهیلات رفاهی: چک پوینت ۴۳ تا ۴۸
 • آمادگی: چک پوینت ۴۹ تا ۵۴
 • سازماندهی کار و ایمنی بیمار: چک پوینت ۵۵ تا ۶۰

پیوست ها
پیوست ۱ : استفاده از چک پوینت های ارگونومی در آموزش مشارکتی کار مراقبت بهداشتی
پیوست ۲ : چک لیست محل کار در کار مراقبت بهداشتی
پیوست ۳ : نمونه هایی از بهبود کار مراقبت بهداشتی


پیشگفتار:

انجمن بین المللی ارگونومی از همکاری با انجمن ارگونومی ژاپن در این پروژه مهم هم چنانکه از این روابط طولانی مدت مفید نیز بهره مند شدیم، بینهایت خوشحال است. این پروژه به چندین دلیل مهم است. اولا اینکه اهمیت اساسی برای همه مشخص است و دلسوزی بیشتر از این را نمی توان بیان کرد، که شخصی از دیگری مراقبت می کند در صورتی که خود او نیازمند کمک است. انسان شناس برجسته، مارگرت مید بیان کرد که اولین نشانه تمدن استخوان شفا یافته ران انسان بود.

این موضوع نشان داد، شخصی به تغذیه و راحتی دیگری که از آسیب ضربه ای رنج می برد دلسوزی کافی داشت. این نشانه جامعه متمدن بشکل ارائه مراقبت کوتاه مدت یا دائمی برای شرایط ضعیف یا تهدید به زندگی بیان می شود. ما به طرز عالی از مراقبت اقوام و دوستان و هزینه ی آن آگاهی داریم، و همچنین می دانیم تفاوت در خدمات مراقبت بهداشتی مناسب میتواند برای انسان رفاه ایجاد کند. مراقبت به هر شکل که باشد، ما به عنوان ارائه کننده یا دریافت کننده آن با حس دلسوزی با ارزشی مواجه هستیم.

دوم اینکه این پروژه با اجزای برنامه استراتژیک انجمن بین المللی ارگونومی هم راستاست.

 1. سهیم شدن در توسعه انجمن های وابسته
 2. افزایش علم و عمل ارگونومی در سطح بین المللی
 3. افزایش سهم نقش ارگونومی در جامعه جهانی


این پروژه برای سه هدف همکاری می کند. ما خوشحالیم که با انجمن ارگونومی ژاپن به عنوان یک عضو وابسته برای پیشبرد عملی ارگونومی در سطح بین المللی کار می کنیم. زمانی که پرفسور هارینو و پرفسور تاچی برای اولین بار در پکن درباره این موضوع صحبت کردند، ما به حمایت از این پروژه مشتاق شدیم. ما دانستیم که کار گروه و رهبری آن متن مفیدی را تولید خواهد کرد.

سال بعد در یک ملاقات با انجمن ارگونومی ژاپن در شهر ناگویای ژاپن، خوشحال شدیم که با چندین نفر از اعضای کارگروه چک پوینت های مراقبت بهداشتی جلسه داشتیم. آنها مشتاق بودند و به این پروژه اعتماد داشتند و به تعهدشان در قبال IEA اعتماد کامل داشتند.

سوم، این کتاب با تشویق به کاربردهای عملی ارگونومی به شکل چک پوینت با استفاده آسان و مشارکتی در قالب انتشارات IEA ، منتشر می شود. اولین سری چک پوینت های ارگونومی در سال ۱۹۹۶ توسط ILO منتشر شده بود و دومین ویرایش آن با همان نام در ۲۰۱۰ دنبال شد. در IEA ،۲۰۱۱ با ILO چک پوینت های کشاورزی را منتشر کرد.

چک پوینت های ارگونومی در کار مراقبت بهداشتی با همان شکل سه انتشار قبلی نوشته شد و با ساختار یکسانی از کار، کاربرد علم ارگونومی را به مخاطبین گسترده بین المللی ارائه می کند.

ما همراه با شرکای سازمانی و بسیاری از افراد متخصص دیگری که وقتشان را اختصاص داده اند، معتقدیم این روشی است که ارگونومی می تواند مشارکت منحصر به فردی را برای بهبود اثربخش سیستم و رفاه انسان بطور همزمان ایجاد کند.

سرانجام این کتاب به شکل بسیار موفقیت آمیز توسط دکتر کاتازاکی کوجی در متدلوژی کنش-محور مشارکتی به نگارش درآمد. کوجی و همکارانش این تکنیک مشابه را در یک رویکرد سیستمی با هدف ایجاد تغییر دامنه کاربردی آن در نواحی متفاوتی از دنیا استفاده کردند. این کار احتمالا” مؤثرترین مداخله ارگونومی در تاریخ است. از طریق کاربردهای گوناگون با استفاده از متدلوژی های مناسب محلی با فهم آسان، هزاران نفر زندگیشان بهبود یافت. در همان زمان توجه به ابعاد سازمانی، اجتماعی و انسانی، روش نیرومندی را برای تغییرات موثر ایجاد کرد. ما بسیار مطمئنیم که این استراتژی چک پوینت مشارکتی قادر خواهد بود تا زندگی ارائه دهندگان و بویژه کسانی که از کار آنها بهره می برند را بهبود دهد. اصول ارگونومی مبتنی بر علم با دلسوزی و مراقبت های مورد نیاز مرتبط شده تا این خدمات را فراهم کنند. این امر نشان می دهد که ارگونومی می تواند اثربخشی سیستم و رفاه را تغییر دهد. ما به انجمن ارگونومی ژاپن، کارگروه چک پوینت های مراقبت بهداشتی و تمام کسانی که در تولید این کار باارزش نقش داشتند مدیون هستیم. همکاری در این پروژه افتخار ماست.

اندرو ایمادا

رئیس انجمن بین المللی ارگونومی (۲۰۱۲ – ۲۰۰۹)


مقدمه:

حرفه مراقبت بهداشتی نقش حیاتی در حفاظت و ارتقاء سلامت، ایمنی و رفاه افراد دارد. خدمات مراقبت بهداشتی در موقعیت های بسیار متنوع کاری اداره می شود. بهبود محیط کار مراقبت بهداشتی از دیدگاه ارگونومی برای تضمین کیفیت خدمات مراقبت بهداشتی و افزایش نقش کارکنان آن اهمیت بسیار دارد. کارکنان مراقبت بهداشتی شامل تعداد زیادی از پرسنل پرستاری و مراقبت بهداشتی و دیگر تامین کنندگانی است که با خطرات ایمنی بهداشتی گوناگونی در کار مواجه هستند. بسیاری از این خطرات و کیفیت خدمات، ارتباط نزدیکی با جنبه های گوناگون محیط کارشان دارد.

دامنه وسیع اثرات کار مراقبت بهداشتی نیاز به اجرای روشهای ارگونومی چند جانبه برای بهبود شرایط و کیفیت کار دارد. این کتاب روشهای عملی مفید ارگونومی را برای بهبود کار مراقبت بهداشتی بر پایه تمرینات مناسب ارگونومی که از خدمات مراقبت بهداشتی گوناگون در کشورهای مختلف گزارش شده را بطور مختصر بیان می کند.

چک پوینت های کار مراقبت بهداشتی که در این کتاب اشاره شده، اقدامات بهبود عملی از دیدگاه ارگونومی که بطور موثر در بهبود کار مراقبت بهداشتی در بسیاری از مطالعات زمینه ای ثابت شده است را ارائه می دهد.

تجربیات اخیر بدست آمده از مداخلات ارگونومی در محیط های کار مراقبت بهداشتی و بسیاری از کشورها نشان می دهد که در مدیریت ریسک های مرتبط با ارگونومی و ارتقاء کیفیت کار مراقبتی، چک پوینت های کاربردی مشترکی وجود دارد. معرفی گزینه های بهبود عملی این چک پوینتها در محیط کار واقعی مراقبت بهداشتی مفید است. تأکید خاص بر ارائه چک پوینتهای کاربردی آسانی است که در موقعیت های مختلف آماده و قابل اجرا می باشد.

در همکاری با انجمن بین المللی ارگونومی IEA ، گروه کار چک پوینت های ارگونومی ژاپن سازماندهی شد. گروه کاری شامل محققین ارگونومی و شاغلین بود که بسیاری از نمونه های تمرینات مناسب در کاربرد ارگونومی در محیط کار مراقبت بهداشتی را گردآوری کردند و بدین گونه سری جدیدی از چک پوینت های ارگونومی در کار مراقبت بهداشتی تولید شد.

گروه کاری ۶۰ چک پوینت در ۱۰ حیطه فنی ضروری برای بهبود کار مراقبت بهداشتی را انتخاب کردند و برای هر کدام از این چک پوینتها، انواع گزینه های بهبود عملی بر اساس تجارب و نتایج مطالعه زمینه ای اخیر گردآوری شد. توجه خاصی به چک پوینتها و گزینه های بهبودشان داده شد بنابراین آنها می توانند در آموزش کنش- محور مشارکتی کارکنان مراقبت بهداشتی بطور مؤثر برای بهبود محل کارشان به کار برند.


متخصصینی که در گروه کاری مشارکت داشتند شامل:

تاکشی ابارا، کازوتاکا کوجی، کازو مای، سایوری مینودا، ساتومی میزونو لویس، میوا ناگاسو، نوریکو نیشیکیدو، میناکو ساساکی، نوریهاید تاچی، چی هیرو تاکزاوا، اتسوکو یوشیکاوا، تورو یوشیکاوا (رئیس)، دسموند لویس، و ماسانوری یوشینو. در تالیف چک پوینتها، قالب بندی چک پوینت های معرفی شده ارگونومی از انتشارات قبلی ILO/IEA چک پوینت های ارگونومی (۲۰۱۰ ، ۱۹۹۶) و چک پوینت های ارگونومی در کشاورزی (۲۰۱۲) تطبیق داده شد.

ویرایش اصول این کتاب همانند انتشارات قبلی بر اساس همکاری نزدیک ILO/IEA در طی دو دهه اخیر بوده است. این کار با بازتابی از تجربیات اعضای گروه کاری در بکارگیری چک پوینتهای ILO/IEA بر پیشبرد کار مشارکتی و آموزش امکان پذیر شد.

در ویرایش کتاب، توصیه های کوجی همانگونه که در ویرایش چک پوینتهای ILO/IEA درگیر بود مفید واقع شد. در اکتبر ۲۰۱۶ ، کارگاه بازنگری نسخه چک پوینت های ارگونومی کار مراقبت بهداشتی در تولوز، فرانسه، در کنفرانس ارگونومی سیستم های مراقبت بهداشتی و ایمنی بیمار برگزار شد. هدف از این کارگاه یک روزه، بازنگری پیش نویس چک پوینت های ارگونومی آماده بعنوان همکاری با IEA ، و توصیه به تصحیح مورد نیاز بود.

مشارکت کنندگان بازنگری کارگاه عبارت بودند از سارا آلبالینو، ملیسا بایساری، پاسکال اتینه، پیر فالزون، مارژیک ملیس، وانینا مالو و جولیو توکافوندی از کمیته فنی ارگونومی مراقبت بهداشتی IEA ، و همچنین یامی سانو و اتسوکو یوشیکاوا از انجمن ارگونومی ژاپن.

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا