کتابشناسی

کتابشناسیA9: ماکروارگونومی (ارگونومی سازمانی) تئوری، روشها و کاربردها

ماکروارگونومی (ارگونومی سازمانی) تئوری، روشها و کاربردها

 

نویسندگان: هال.دابیلیو هندریک-برین. ام کلینر
مترجم: احد خلجی
۶۱۵ صفحه، قطع وزیری
چاپ اول
شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۲۷-۹۶-۴
قیمت: ۳۴۵۰۰۰ ریال

این کتاب یک مقطع زمانی مهم از توسعه و انتشار دانش در زیر شاخه ی نوین فاکتورهای انسانی یا ارگونومی است که به عنوان ماکروارگونومی شناخته می شود و به طور مقایسه ای و تفضیلی آن را ارائه میکند.ماکروارگونومی در ارتباط با تحلیل، طراحی و ارزشیابی سیستم های کار است.

سرفصل های کتاب عبارتند از:

فصل ۱: مروری کلی بر ماکروارگونومی
فصل ۲: روش های ماکروارگونومی: شناخت
فصل ۳: روش های ماکروارگونومی: ارزیابی ساختار سیستم کار
فصل ۴ : روش های ماکروارگونومی: ارزیابی فرایندهای سیستم کار
فصل ۵: دگر روش های ارزیابی سیستم های کار
فصل ۶: ارتباطات میان طراحی شغل، ماکروارگونومی و بهره وری
فصل ۷: پژوهش میدانی و آزمایشگاهی در ماکروارگونومی
فصل ۸: رویکرد ماکروارگونومی برای کاهش آسیب های مرتبط با کار
فصل ۹: فن آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و تعییرات در زندگی کاری: ملاحظات ماکروارگونومی
فصل ۱۰: ماکروارگونومی مدیریت خطر
فصل ۱۱: جنبه های ماکروارگونومیک ساخت و تولید
فصل ۱۲: ماکروارگونومی توسعه سیستم های آموزشی
فصل ۱۳: ماکروارگونومی در تغییرات مقیاس سازمانی
فصل ۱۴: ارگونومی جامعه
فصل ۱۵: ملاحظات ماکروارگونومیک در انتقال فن آوری
فصل ۱۶: ماکروارگونومی وایمنی هوانوردی: اهمیت عوامل فرهنگی در انتقال فن آوری
فصل ۱۷: علل ریشه ی ماکروارگونومیک حادثه های بزرگ: تری مایل آیلند، بوپال، چرنوبیل
فصل ۱۸: چشم انداز آینده ماکروارگونومی

 

این کتاب منبع آزمون دکترای ارگونومی و کتاب درسی کارشناسی ارشد ارگونومی می باشد.

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا