نکته

آیا میدانید علت ۹۰% کمردردها مکانیکی است؟

آیا میدانید علت ۹۰% کمردردها مکانیکی است؟

 

✅بیش از ٩٠٪‏ کمر دردها مکانیکى بوده یعنى بیشتر به نحوه زندگى و کار روزانه ما مربوط میشود و تنها ١٠٪‏ موارد کمر درد ناشى از بیمارى از جمله دیسک کمر میباشد.

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا