روشهای ارزیابی حمل دستی بار

ارزیابی وظایف حمل دستی بار با استفاده از جداول اسنوک

Snook’s Psychophysical Tables

جداول روانی-فیزیکی اسنوک

مقدمه:

جداول اسنوک از متداول ترین شیوه ارزیابی روانی- فیزیکی فعالیت های MMH بوده که از دسته روشهای ذهنی (Subjective) می باشند. جداول Snook برای ارزیابی فعالیتهای مذکور در کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی (OEL) توصیه شده است.

 • جداول اسنوک بر اساس اطلاعات سایکوفیزیک هستند و حداکثر وزن و یا نیروی قابل قبول برای انجام وظایف MMH را تعیین می کنند.
 • جداول Snook برای تعیین درصد جمعیت صنعتی که به لحاظ جسمی قادر به بلند کردن، پایین آوردن، هل دادن، کشیدن و حمل بار هستند، مورد استفاده قرار می گیرند.

مقایسه جداول اسنوک با معادله بلند کردن بار NIOSH:

جداول اسنوک عمومیت بیشتری نسبت به معادله بازبینی شده بلند کردن بار NIOSH دارند چون برای گستره وسیعی از وظایف کاربرد دارد ولی معادله NIOSH فقط برای شرایط بسیار محدودی قابل کاربرد است.

 • دقت جداول اسنوک نسبت به معادله NIOSH کمتر است چون بر پایه معیارهای روانی-فیزیکی هستند در حالی که معادله NIOSH براساس معیارهای بیومکانیکی می باشد.
 • معادله NIOSH حد وزن توصیه شده را تعیین می کند در حالی که جداول اسنوک به عنوان راهنما برای تعیین درصدی از جمعیت که قادر به انجام وظایف کاری روزانه باشند به کار برده می شوند.
 • قابل ذکر است که هدف هر دو روش تمایل به کنترل کمردرد می باشد.

جداول اسنوک در سال ۱۹۷۸ توسط اسنوک و همکاران تهیه و در سال ۱۹۹۱ مورد بازبینی قرار گرفت.

 • در این مطالعات، کنترل یکی از متغیرها (معمولاً وزن بار) به کارگر سپرده شد و سایر متغیرها مانند تکرار، اندازه بار، ارتفاع، فاصله و … تحت کنترل بودند.
 • مقادیر جداول بر اساس ارتفاع های مختلف بلند کردن، تعداد بلند کردن در دقیقه (فرکانس) و صدک های جمعیت زنان و مردان ارائه شده است.
 • این جداول به تفکیک جنسیت و برای صدک های مختلف (مثل ۹۰و ۷۵، ۵۰، ۲۵، ۱۰) می باشند.

در این جداول:

 • حدود نیرو برای پوسچرهای Walking in Unrestricted Postures (راه رفتن در فضای محدود نشده) و نیروی متقارن با دو دست به دستگیره ها (با چنگش راحت) که در صفحه افقی اعمال می شود به کار می رود.
 • سطح راه رفتن صاف و مسطح است و اصطکاک کافی جهت جلوگیری از لغزش پاها فراهم می کند.
 • نیروهای نشان داده در جداول، مولفه افقی نیروی عضلانی اعمالی هستند.
 • مطالعات نشان داده اند که میزان صدمات، شدت و هزینه ناشی از این صدمات با صدک های جمعیتی که قادر به انجام کارهستند رابطه دارد، به طوری که هرچه صدک های بالاتری ازجمیت سازگار با انجام کارمورد نظر باشند، میزان شدت و هزینه های صدمات کمترخواهد بود.

مزایا:

 • قابلیت مطالعه وظایف بسیار متفاوت حمل دستی بار و وظایف بسیار تکراری را دارد
 • نتایج تجدید پذیر هستند
 • جنسیت در این روش در نظر گرفته شده است.

معایب:

 • چرخش و پیچش تنه در نظر گرفته نشده است
 • برای وظایف حمل باریک دستی و وظایفی که در آن پرتاب کردن بار صورت می گیرد مناسب نیست.
 • برخی از وظایف و وزن ها ممکن است از حدتوصیه شده فیزیولوژیکی برای شیفت ۸ ساعته تجاوز کنند.
 • مانند سایر روش ها سطح کلی خطر ارایه می شود اما اسیب به افراد را نمی تواند براورد کند.
 • سایر عوامل فردی مانند سن و تاریخچه پزشکی افراد را در نظر نمی گیرد.

 

برای دسترسی به فایل کامل راهنما و همچنین جداول انگلیسی و فارسی به بخش دانلود مراجعه نمایید.

 

بخش دانلود

به سبد خرید شما اضافه شد

پس از پرداخت وجه برای دانلود، در منوی اصلی سایت

روی گزینه پنل کاربری و سپس پیشخوان کلیک کنید.

لینک دانلود در قسمت خریدهای شما در دسترس می باشد/

به سبد خرید شما اضافه شد

 

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا