ارگونومی شناختینوروارگونومی

الگوی واسط های کاربری UI

User Interface Design Styles

الگوی واسط های کاربری UI را بایستی طوری ساخت که قابل یادآوری باشند تا به افراد دارای مشکلات شناختی بتواند کمک کند.

برای کاربران (مثلا سایت) که توسط یک واسط کاربری وظیفه ای از نقطه Aتا B را (یعنی ابتدا و انتهای مسیر حرکت) انجام می دهند، بایستی تاحد امکان سریع و آسان باشد، بنابراین طراحی شفاف و واضح UI (برای تشخیص مسیر حرکت) مهم است.

اما طراحی برای افراد مسن بایستی سرراست تر باشد تا گشت و گذار در سایت برایشان تسهیل گردد. و دلیلش این است که حافظه ی بلندمدت مربوط به اینکه چگونه فعالیتها را انجام می دهیم، محدوده توجه، حافظه کوتاه مدت و حافظه رویدادی در سنین بالاتر افول می کند. و این بدان معناست که توانایی این افراد برای یادگیری مفاهیم جدید (نظیر تعامل با یک رابط کاربری) کاهش می یابد و این افراد با محدودیت های بیشتری روبرو هستند.

در طراحی سایت بایستی آیکون ها استاندارد باشند تا با کمترین تعداد کلیک ممکن، افرادمسن بتوانند با سایت خو گیرند. همچنین از گذاشتن لینک هایی که صددرصد ضروری نیستند باید پرهیز شود چرا که باعث افزایش اعتماد کاربران می شود.

همچنین باید توجه شود که از حدودا ۵۵ تا حدودا ۶۵ سالگی، هماهنگی بین چشم و دست و مهارت های حرکتی رو به ضعیف شدن است، پس در طراحی UI ها، تعامل سخت تر می شود (مثلا سختی در کلیک کردن روی اجزای موردنظر)، برای عبور از این مشکل باید اجزایی که قرار است رویشان کلیک شود به قدر کافی بزرگ باشند (حداقل ۱۱mm دارای طول مورب) و فاصله شان از یکدیگر نیز کافی باشد (حداقل ۲mm).

?نوروارگونومیست – محمدحسین سرایانی

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا