مقدمه و تاریخچه

انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران

از سالها قبل‌ ایده ‌ایجاد تشکلی‌ علمی‌ به‌ منظور سازماندهی‌ فعالیتهای‌ پراکنده ‌و فردی‌ در قالب‌ یک‌ حرکت‌ سازمان‌ یافته‌ و منسجم‌ در زمینه‌ ارگونومی‌ در فکر و ذهن‌ علاقمندان‌ به‌ این‌ رشته‌ جدید علمی‌ در این‌ مرز و بوم‌ وجود داشته‌ است‌. در نیمه‌ دوم‌ سال ‌۱۳۷۸ با برنامه‌ریزی‌ کارگاه‌ آموزشی ‌ارگونومی‌ ویژه‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاههای‌ سراسر کشور، زمینه‌های‌ تحقق ‌بیشتر این‌ آرمان‌ دیرینه‌ (تشکیل‌ انجمن‌ ارگونومی‌ در ایران‌) فراهم‌ آمد و کارگاه ‌مذکور با شرکت‌ ۱۷ نفر از علاقمندان‌ به‌ ارگونومی‌ از سراسر کشور از ۱۰ الی ‌۱۵ اردیبهشت ‌۱۳۷۹ در دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ برگزار گردید.‌

در روز پایانی‌ کارگاه‌ مذکور، از سوی‌ شرکت‌کنندگان‌ و برگزارکنندگان‌ تصمیمی‌ تاریخی‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ اتخاذ گردید:
شش‌ نفر از شرکت‌کنندگان‌بعنوان‌ هیأت‌ پیگیری‌ تأسیس‌ انجمن‌ ارگونومی‌ ایران انتخاب‌ و موظف‌ گردیدند که‌ مطالعات‌ و بررسی‌های‌ کارشناسی‌ لازم‌ جهت ‌تشکیل‌ انجمن‌ ارگونومی‌ ایران‌ را ظرف‌ یکسال‌ به‌ انجام‌ رسانند.

این‌ هیأت‌ با سیستمی ‌باز و با اطلاع ‌رسانی‌ شایسته‌ به‌ سایر علاقمندان‌ و با حضور و تشکیل‌ جلسات‌ در محیطهای‌ مختلف‌ موفق‌ شد از هسته‌ اولیه‌ ۶ نفره‌ تا پایان‌ سال ‌۷۹ به‌ جمعی‌ ۲۵ نفره‌ مرکب‌ از علاقمندان‌ به‌ ارگونومی‌ از صنعت‌ و دانشگاه‌ تبدیل‌ و فعالیتهای‌ زیر را به‌ انجام‌ رساند:
۱. تشکیل ‌بیش‌ از ۱۰ جلسه‌ در طول‌ سال‌ ۱۳۷۹ بمنظور بحث‌ و تبادل‌نظر در خصوص‌ راهکارهای‌ تشکیل‌ انجمن‌ و مسایل‌ مربوطه‌
۲. تسلیم‌ تقاضای ‌تأسیس‌ انجمن‌ در اوایل‌ مرداد ماه‌ ۷۹ با امضای‌ ۱۲ نفر به‌کمیسیون‌ انجمنهای ‌علمی‌ گروه‌ پزشکی‌
۳. تغییر نام‌ پیشنهادی ‌اولیه‌ از انجمن‌ ارگونومی‌ ایران‌ به‌ انجمن‌ ارگونومی‌ و مهندسی‌ عوامل‌ انسانی‌ ایران‌
۴. تهیه‌ پیش‌نویس ‌اساسنامه‌ انجمن‌
۵. برنامه‌ریزی‌ برای ‌اجرای‌ اولین‌ گردهمایی‌ گرامیداشت‌ روز ارگونومی‌ در ایران‌ در تاریخ‌ ۱۶ شهریور ۱۳۷۹
۶. اصلاح‌ پیش‌نویس ‌اولیه‌ و تدوین‌ اساسنامه‌ نهایی‌ و ارائه‌ آن‌ جهت‌ تصویب‌ به‌ کمیسیون‌ انجمن‌های‌ علمی‌ گروه‌ پزشکی‌
۷. پیگیری‌ مداوم‌ اخذ مجوز تأسیس‌ از کمیسیون‌ انجمن‌های‌ علمی‌، حضور در جلسات‌ کمیسیون‌ تبیین‌ ضرورت ‌تشکیل‌ انجمن‌ و پاسخ‌ به‌ سؤالات ‌مربوطه‌
۸. اخذ مجوز رسمی ‌تأسیس‌ انجمن‌ در بهمن‌ ۷۹ از کمیسیون‌ انجمن‌های‌ علمی ‌گروه‌ پزشکی‌
۹. برنامه‌ریزی‌ و برگزاری‌ اولین‌ دوره‌ انتخابات‌ انجمن‌ در تاریخ‌ بیستم‌ اردیبهشت‌۱۳۸۰ و انتخاب‌ اولین‌ هیأت‌ مدیره‌ انجمن‌ با حضور بیش‌ از ۵۰ نفر از علاقمندان‌ به ‌ارگونومی‌ ‌در ایران‌

همزمان با تاسیس انجمن ارگونومی در سال ۱۳۸۰ و تشکیل هیات مدیره آن، دبیر خانه و دفتر انجمن در دانشگاه تربیت مدرس دایر و تا پاییز سال ۱۳۸۵ در آن محل به فعالیت پرداخت و از این تاریخ تا سال ۱۳۸۷ به دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت انتقال یافت. از سال ۱۳۹۲ دبیرخانه و دفتر انجمن ارگونومی در ساختمان معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در خیابان قدس مستقر شده است.

ریاست اولین دوره هیات مدیره انجمن ارگونومی را جناب آقای دکتر محمد علی لحمی عهده دار بودند و پس از آن تا سال ۱۳۹۲ انتخابات هیات مدیره انجمن چهار دوره دیگر نیز برگزار شد. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ ششمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن برگزارو اعضای جدید آن انتخاب شدند.

 

منبع: ? کانال رسانه ارگونومی ایران

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا