نکتهنوروارگونومی

اندازه هیپوکامپ در رانندگان شهری

آیا میدانید اندازه هیپوکامپ مغز، بخشی که مسئول حافظه فضایی است، در رانندگان اتوبوس و تاکسی های شهری بزرگتر از دیگران است.

 

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا