نکته

ایستادن یکطرفه ممنوع

ایستادن یکطرفه ممنوع ❌


یکی از عوارض آن ایجاد انحنا در ستون مهره هاست.
هنگام ایستادن وزن را بطور مساوی روی هر دو پا بیندازید.

 

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا