ارگونومی اداریبیماری ها

سندرم ساعت شنی در کاربران رایانه

Hourglass Syndrome

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد افرادی که از کندی و عملکرد آهسته رایانه عصبی می شوند از یک بیماری شایع ناشی از تکنولوژی زدگی به نام “سندروم ساعت شنی” رنج می برند. در این نظرسنجی که شرکت اینتل انجام داده است از حدود دو هزار نفر مصاحبه شد که ۶۶ درصد از این مصاحبه شوندگان، کاربرانی بودند که از فناوری های کند و با واکنش پذیری پایین “نسبتا عصبی” می شدند.

در حالی که ۲۳ درصد گفتند که در برخورد با رایانه ها و سایر دستگاه های انفورماتیکی کند و کم تحرک “بسیار زیاد” و یا “بی نهایت” عصبی می شوند. سرپرست این نظرسنجی از اینتل توضیح داد که “سندروم ساعت شنی” یک بیماری شایع در بین کسانی است که با دیدن ساعت شنی کوچک روی نمایشگر در زمانی که رایانه مشغول بارگذاری و یا باز کردن یک برنامه است ظاهر می شود مضطرب و عصبی می شوند.

براساس گزارش رویترز، وی اظهار داشت:

در موارد شدیدتر چهار درصد از کاربران گفتند که باید مدت زمان بسیار زیادی منتظر بازشدن یک صفحه و یا بارگذاری باشند. در مدت زمان انتظار، استرس آنها تشدید می شود. به خصوص اگر زمان محدودی برای کاری که باید انجام دهند داشته باشند این عصبی شدن بیشتر و بیشتر می شود.

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا