ارگونومی شناختی

نحوه پردازش اطلاعات در مغز

مراحل شناخت

مدل ویکنز:

این مدل جهت نشان دادن نحوه ورود و پردازش اطلاعات در انسان است.

که در اثر stimuli یا محرک فرد محرک را دریافت و در حافظه کوتاه مدت حسی short-term sensory store ذخیره کرده سپس به perception یا ادراک تحویل داده می‌شود.

سپس تصمیم گیری و انتخاب پاسخ decision and response selection صورت می‌گیرد.

سپس پاسخ اعمال response execution می‌شود.

و دوباره بازخورد feedback داده می‌شود.

منابع توجه attention resources در این فرایند مهم هستند. یعنی برای اجرای این فرایند نیاز به دقت و توجه است. long term memory یا حافظه بلند مدت جهت مقایسه و درک ضروری است. که از طریق حافظه کوتاه مدت working memory که به آن حافظه کاری نیز گفته می‌شود.


مدل نیسر Neisser’s Model:

مثلث نیسر در خصوص چرخه ادراک. (الگو > هدایت > کشف ادراکی > نمونه‌برداری > جهان > اصلاح)


مدل عمل نورمن
Norman’s (1986) model of action:

این مدل هفت مرحله دارد که شامل:

  • هدف
  • قصد
  • تصمیم‌گیری برای انتخاب یک عمل
  • اجرای عمل
  • درک
  • تفسیر
  • ارزیابی

مدل نورمن با یکی از معروفترین تکنیکهای ارزیابی یعنی HTA (تجزیه و تحلیل وظیفه بصورت سلسله مراتبی) مرتبط است. بنابراین دانستن این مدل برای بررسی HTA الزامی است.

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا