ارگونومی سازمانی

کارمندان شما می‌مانند اگر:

کارمندان شما می‌مانند اگر:

  • خوب حقوق بگیرند
  • اگر بعنوان مربی باشند
  • اگر در کارشان رقابت و چلنج باشد
  • اگر ارتقا پیدا کنند
  • اگر در کار مشارکت داشته باشند
  • اگر از آنها قدردانی شود
  • اگر به آنها ارزش گذاشته شود
  • اگر در یک ماموریت باشند
  • اگر اختیار و قدرت داشته باشند
  • اگر به آنها اعتماد شود


در واقع کل ماکروارگونومی و خلاصه آن این است.

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا