کلیپ و فیلم

کلیپ۱۹: چالش‌های نشستن مداوم

چالش‌های نشستن مداوم

 

?ویدئوی مفید در خصوص چالش‌های نشستن مداوم، روی صندلی و پیامدهای نامطلوب و بعضا خطرناک عدم رعایت چرخه کار و استراحت پشت میز

 

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا