آناتومی و فیزیولوژی

کینزیولوژی یا مطالعه حرکات بدن انسان

Kinesiology

مطالعه حرکات بدن انسان کینزیولوژی نام دارد.

از نظر تاریخچه، این علم را به یونان باستان نسبت می‌دهند. ارسطو به عنوان پدر علم کینزیولوژی شناخته می‌شود.

این کلمه از دو واژه کینتک یا حرکت و لوژی یا مطالعه ساخته شده است:

The word comes from the Greek κίνησις kínēsis, “movement” (itself from κινεῖν kineîn, “to move”), and -λογία -logia, “study”.

این علم در مباحث بیومکانیک، آناتومی (پیکرشناسی)، فیزیولوژی، روانشناسی و نروساینس (علوم اعصاب) کاربرد دارد.

در کینزیولوژی هر حرکت نام گذاری شده است که این حرکات در راستای صفحات بدن یا محورهای بدن است.

صفحات بدن را در شکل زیر ملاحظه می‌کنید البته صفحه فرونتال نام دیگر آن کرونال و صفحه ترانسورس نام دیگر آن هوریزنتال یا افقی است.

محورهای بدن در شکل زیر قابل مشاهده است. محور ساجیتال X و محور ترانسورس Y و محور ورتیکال Z است.

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا