مقالهنوروارگونومی

مقاله: فعالیت مغز در پوسچرهای مختلف بدن متفاوت است

بررسی مقاله

Brain activity during a working memory task in different postures: an EEG study

فعالیت مغز در طول یک کار مربوط به حافظه کاری در پوسچرهای مختلف: یک مطالعه EEG

 

جو یون جونگ، هوی یونگ چو و چانگ کی کانگ


چکیده

در حالی که کار کردن در حالت خوابیده راحت تر و در حالت ایستاده سالم تر است، اکثر افراد در حالت نشسته کار می کنند. با این حال، مشخص نیست که آیا تفاوت هایی در کارایی فعالیت مغز در وضعیت های مختلف وجود دارد یا خیر. بنابراین، در اینجا، تغییرات در فعالیت مغز را در سه حالت مختلف مقایسه کردیم تا وضعیت بهینه برای انجام وظایف مربوط به حافظه کاری را تعیین کنیم. تاثیر آنها بر فعالیت مغز با استفاده از سیگنال های EEG همراه با اطلاعات دقت و زمان واکنش در طول کار ۲-back در ۲۴ نفر مورد بررسی قرار گرفت. تفاوت های قابل توجهی در امواج مغزی در حالت نشسته و ایستاده در مقایسه با حالت خوابیده به پشت مشاهده شد، به خصوص در امواج دلتا و لوب فرونتال، جایی که برای بهبود مدولاسیون فعالیت مغز به طور موثر شناخته شده است. کارایی مغز در هنگام ایستادن و نشستن بیشتر از حالت خوابیده به پشت بود. این یافته‌ها نشان می‌دهد که تغییرات وضعیتی ممکن است بر کارایی فعالیت مغز در طول وظایف حافظه کاری تأثیر بگذارد.


خلاصه

تفاوت‌ها در کارایی مغز بین پوسچرهای مختلف در طول وظایف حافظه کاری بررسی نشده است. این مطالعه نشان می دهد که کارایی در چندین ناحیه مغز در هنگام نشستن و ایستادن بیشتر از حالت خوابیده به پشت است. این یافته پیامدهای مهمی در مورد محیط کاری دارد. علاوه بر این، این نتیجه برای بهبود عملکرد و کاهش اثرات منفی وضعیت کار مفید خواهد بود.

 

منبع: https://doi.org/10.1080/00140139.2020.1784467

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا