ارگونومی شناختی

وابستگی شغلی + دانلود

Job Affiliation

وابستگی شغلی

Job Affiliation

 

داشتن کارکنانی با وابستگی شغلی بالا ممکن است به سازمان سود برساند زیرا وقتی که افراد در کارشان غوطه ور می شوند انگیزش آنها افزایش می یابد، که این خود ممکن است تاثیر مثبتی بر عملکرد شغلی آنها بگذارد.

به طور کلی وابستگی شغلی هم بر فرد و هم بر سازمان تاثیر می گذارد. از نظر سازمانی وابستگی شغلی به عنوان کلیدی برای گشودن انگیزش کارمندان و افزایش تولید محسوب می شود و از نظر فردی وابستگی شغلی به عنوان کلیدی برای انگیزش، عملکرد، رشد فردی و رضایت در محل کار محسوب می شود.

وابستگی شغلی به اثر بخشی سازمانی، تولید و روحیه کارمندی به شکل مهمی از طریق درگیر کردن کارمندان به طور عمیق در کارشان و همچنین از این طریق که کار را یک تجربه ی با معنا و کامل می سازد کمک می کند.

تعاریف وابستگی شغلی

وابستگی شغلی همانند سایر اصطلاحات رایج در روانشناسی واجد یک تعریف خاص و منحصر به فرد نمی باشد. در اینجا به چند نمونه از این تعاریف اشاره می شود:

۱- (لوداهل و کجنر (١٩۶۵) واژه وابستگی شغلی را به عنوان درونی کردن ارزش خوبی و اهمیت کار در ارزش های شخص تعریف کرده اند.

۲- وابستگی شغلی اشاره دارد به توصیفی از شغل فعلی فرد و گرایش دارد تابعی از آن مقداری باشد که شغل میتواند نیاز های کنونی فرد را ارضا کند.

۳- وابستگی شغلی اشاره دارد به درجه ای که بر حسب آن فرد به طور روانشناختی مجذوب، درگیر و مرتبط با شغل کنونی اش می شود.

۴- وابستگی شغلی به همانند سازی روانشناختی با شغل یا به درجه ای که بر حسب آن شغل مرکز هویت شخص می شود اشاره دارد.

عوامل مؤثر بر وابستگی شغلی

وابستگی شغلی با انگیزش و خشنودی شغلی رابطه تنگاتنگی دارد. معمولاً وابستگی شغلی از خشنودی شغلی مهم تر است. وابستگی شغلی به خصوصیات شخصی و ماهیت وظایف کاری وابسته است.

مهمترین ویژگی های شخصی در وابستگی شغلی عبارت اند از: سن، نیاز به رشد و اعتقاد به اخلاق کاری سنتی.

کارگران مسن شاید به دلیل دارا بودن مسئولیت و چالش بیشتر و فرصت کافی برای ارضای نیازهای رشد، معمولاً بیشتر به شغل خود دلبسته اند. کارگران مسن تر همچنین تمایل دارند که به ارزش سخت کار کردن پای بند تر باشند.

به دلیل اینکه نیازهای رشد در وابستگی شغلی اهمیت دارند در نتیجه آن ویژگی های شغلی که ارضای نیازهای رشد را فراهم می کنند، رابطه زیادی با وابستگی شغلی دارند. این ویژگی ها عبارتند از: برانگیختگی، اختیار، تنوع، هویت وظیفه، بازخورد و مشارکت.

عوامل اجتماعی شغل نیز می تواند وابستگی شغلی را تحت تاثیر قرار دهد. کارکنانی که در گروه ها کار می کنند، وابستگی شغلی بالایی را گزارش نموده اند تا کارکنانی که به تنهایی کار می کنند. مشارکت در تصمیم گیری، به وسعتی که کارکنان از اهداف سازمانی حمایت می کنند با وابستگی شغلی ارتباط دارد. احساس موفقیت و پیشرفت در شغل نیز سطح وابستگی شغلی فرد را افزایش می دهد.

همچنین عوامل موقعیتی دیگری مانند: طراحی شغل، جو روانشناختی و سازمانی و سبک مدیریت نیز تاثیرات مهمی بر وابستگی شغلی کارمند دارند. عامل طراحی شغل به نظر می رسد تاثیر قویتری بر وابستگی شغلی افرادی که تمایل بیشتری به ارضای نیازهای سطح بالای روانشناختی دارند، می گذارد.

 

پرسشنامه ها:

۱- پرسشنامه دلبستگی شغلی ادواردز و کلیپاتریک (۱۹۸۴)

دانلود پرسشنامه

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا