بیومکانیک شغلینکته

چرا در حالت نشسته کمر قوز (کیفوز) می‌کند؟

نکته

چون ستون مهره به لگن متصل است، لگن با چرخش خود باعث چرخش ستون مهره می‌شود

میزان کیفوز

در اینجا سه حالت نشستن را می‌بینید گرچه پوسچر طبیعی نشستن داری کمی کیفوز است اما خم شدن به جلو کیفوز بیشتری را در بر دارد.

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا