ریسک فاکتورها

خطرات مربوط به کشیدن و هل دادن بار

کشیدن و هل دادن بار دارای خطراتی برای بدن انسان می باشد. این خطرات در نوع کار، شخص انجام دهنده، نوع بار، محیط و تجهیزات نهفته می باشد.

نوع کار:

موارد زیر باعث افزایش خطرات می شود :

 1. سطوح ناهموار با شیب تند
 2. افزایش تعداد هل دادن و شیدن بدون وجود استراحت کافی
 3. وجود موانع و پاگیرها
 4. تلاش فراوان در شروع ردن و خاتمه کار
 5. هل دادن و کشیدن های تکراری
 6. حالت دست ها در حین انجام ار مخصوصا وضعیت مچ و ارتفاع شانه ها بسیار مهم است.


شخص انجام دهنده:

 1. افراد دارای قابلیت ها و توانایی های مختلفی می باشند. برای مثال: برای کارگر بلند قد هل دادن گاری با دستگیره های در ارتفاع پایین بسیار دشوار است در حالیه کارگر کوتاه قد حتی نمی تواند آن چیزی راه پشت گاری می باشد ببیند.
 2. محدودیت هایی مثل: بیماری، معلولیت، بارداری و … می تواند در کاهش توانایی کارگر در انجام کار ایمن مهم باشد.
 3. ممکن است ار به ظرفیت ها و توانایی های جدیدی نیاز داشته باشد. بنابراین باید در نحوه انجام کار بیشتر دقت کرد.
 4. دستورالعمل و آموزش های اختصاصی در این امر بسیار مهم است.

 

نوع بار:

 1. بررسی وزن بار و وزن تجهیزات توسط کارگر
 2. اطمینان از مناسب بودن و ثابت بودن بار
 3. تهیه نقشه حرکتی و اطمینان از اینکه حمل کننده بتواند آن طرف بار را ببیند.

 

محیط:

 1. شرایط محیطی مثل دما، روشنایی و جریان هوا
 2. محیط مرطوب و گرم (مثل نانوایی) و تاثیر آن در شروع خستگی در فرد
 3. افزایش جریان هوا و نقش آن در افزایش انرژی جهت هل دادن و به خطر انداختن ثبات بار
 4. سردبودن بیش از حد هوا
 5. ناکافی بودن روشنایی محیط
 6. پوسچرهای نامناسب و ایجاد خطر برای کارگر
 7. وجود فضاهای محدود و سندری خوردن،لیز خوردن و …

 

تجهیزات

 1. اطمینان از مناسب بودن و سالم بودن تجهیزات
 2. وجود سیستم نگهداری مناسب برای مراقبت از تجهیزات حمل
 3. اطمینان از سالم بودن چرخ های گاری حمل بار بویژه در محیطهای گرم و دارای کفپوش
 4. ارتفاع دستگیره های گاری و تناسب آن با شخص حمل کننده بار
 5. وجود ترمز برای گاریهای حمل بار

 

منبع: https://acgih.ir

محمدعلی برزگری

فارغ التحصیل کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشجوی ارشد ارگونومی دانشگاه یزد

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا